Lean Controlling AS - Om

Om Lean Controlling

Lean Controlling blev stiftet i 2012, med det formål at udvikle Danmarks bedste afstemningssystem. Vi er nu godt i gang, og har i starten af 2014 lanceret programmet LC Compare.

LC Compare er med til at effektiviserer afstemnings rutinerne i virksomhederne, da hovedparten af den manuelle process bliver fjernet og istedet foretages af programmet.

Vision

Udvikle Danmarks bedste afstemningssystem, til brug i alle størrelses virksomheder, uanhængigt af bogføringssystem.

Mission

At udvikle Danmarks bedste afstemningssytem, betyder at vi lytter til brugerne og deres ønsker, da det er opfyldelsen af deres behov, der er med til af skabe Danmarks bedste afstemningssystem.

Danmarks bedste afstemningssystem, kommer kun til verden, ved at vi lytter til vores bruger, og altid forsøge at opfylde deres ønsker og behov. Samtidig sikre vi at leverer et kvalitets produkt der er nemt og hurtigt at anvende, hvor kvaliteten i afstemningen altid går forrest.

Kontakt os og hør hvordan vi kan gøre en forskel for dig og din virksomhed.